Projekty OP LZZ


Společnost GMC Software Technology (nyní Quadient Technologies Czech s.r.o.) zahájila dne 1. 1. 2014 realizaci projektu s názvem GMC kompetenční model:

Název programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita
Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků
Název projektu: GMC kompetenční model
Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/B3.00089
Název příjemce: GMC Software Technology s.r.o.
Celková alokovaná částka: 2 455 742, 25 Kč
Doba realizace: 01.01.2014 – 30.4.2015

Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na rozšíření dovedností a prohloubení kvalifikace zaměstnanců, současně reflektuje potřebu inovace a rozšiřování vzdělávacího plánu a vzdělávacích programů, které by umožnily kontinuitu vzdělávání a podpořily dlouhodobý systematický trénink.

Cílovou skupinou pro tento projekt tvoří klíčoví specialisté – zaměstnanci žadatele. Z hlediska struktury se jedná o pracovníky oddělení Development, Support & Services, Quality Assurance a Education Centre. Celkem bude proškoleno 122 osob.

Projektem plánujeme:


  • prohloubit znalostní úroveň, profesní dovednosti a kvalifikace zaměstnanců
  • posílit znalost vývoje produktů společnosti a procesů vně společnosti
  • přizpůsobit znalosti a strukturu zaměstnanců rozvojovým plánem společnosti
  • zvýšit flexibilitu zaměstnanců a produktivitu práce
  • podpořit předávání a sdílení zkušeností mezi zaměstnanci
  • podpořit tvorbu start-up projektů a agilní formu práce
  • rozšířit a inovovat současný vzdělávací systém
  • Tyto cíle budou dosaženy díky komplexnímu, na míru nastavenému vzdělávacímu programu pro jednotlivé skupiny zaměstnanců. Zvolená forma interních rozvojových a tréninkových programů v podobě e-learningu a workshopů kopíruje moderní trendy ve vzdělávání v IT odvětví
Stav projektu k 30. 6. 2014 (první monitorovací období):

V rámci KA02 Tvorba specifických vzdělávacích programů bylo vytvořeno celkem 21 kurzů z celkového počtu 27. A 5 z těchto e-kurzů jsou již k dispozici ke studiu našim zaměstnancům.

V rámci KA03 Tvorba ostatních vzdělávacích programů bylo vytvořeno všech 18 workshopů. Od dubna 2014 do června 2014 bylo 5 workshopů také odškoleno.

Z kurzů na procesy byl vytvořen 1 kurz ze 3, a to formou e-kurzu. Kurz bude k dispozici ke studiu v následujícím monitorovacím období.

V rámci KA07 Školení – obecné dovednosti proběhla dle harmonogramu dvě školení: Prezentační dovednosti (březen 2014) a certifikace ISTQB pro testery softwaru (květen 2014).Stav projektu k 31. 12. 2014 (druhé monitorovací období):

V rámci KA02 Tvorba specifických vzdělávacích programů bylo vytvořeno již všech 27 kurzů a všechny tyto e-kurzy jsou k dispozici ke studiu našim zaměstnancům (KA04 školení - produkty).
V rámci KA03 Tvorba ostatních vzdělávacích programů bylo vytvořeno všech 18 workshopů. Od dubna 2014 do listopadu 2014 bylo 9 workshopů také odškoleno a byly spuštěny 2 e-kurzy (KA05 školení workshopy).
Z kurzů na procesy byly vytvořeny všechny 3 kurzy a to formou e-kurzu. Kurzy jsou již také k dispozici ke studiu (KA06 školení procesy).
V rámci KA07 Školení – obecné dovednosti proběhla dle harmonogramu všechna školení: Prezentační dovednosti (březen 2014), certifikace ISTQB pro testery softwaru (květen 2014) a interní školitel (září 2014).
Stav projektu k 30. 4. 2015 (třetí a závěrečné monitorovací období) - projekt ukončen.
Projekt byl k 30. 4. 2015 ukončen, a to v souladu s harmonogramem. Všechny kurzy a workshopy byly vytvořeny a odškoleny, příp. k dispozici formou e-learningu. Konkrétně bylo ve 3. monitorovacém období proškoleno:
V rámci KA04 školení - produkty byl proškolen jediný kurz, který byl vytvořen pro formu classroom.
V rámci KA05 školení workshopy bylo proškoleno zbývajících 7 workshopů.


Projekty OPPI

V rámci operačního programu Podnikání a inovace jsme podali žádost o tyto projekty:

Rozvoj vývojového centra produktů pro efektivní personalizovanou komunikaci

Poskytovatel: CzechInvest, agentura pro podporu a podnikání a investic

Charakteristika: Dotace na vývoj produktů GMC a nábor nových zaměstnanců,  kteří se podílejí na vývoji produktů (nová funkcionalita produktu PrintNet T, WebProof a Portal Builder)

Trvání projektu: 1. 3. 2010 – 15. 1. 2013, projekt byl úspěšně ukončen.

Vývoj nových verzí softwarových produktů GMC Software Technology

Poskytovatel: CzechInvest, agentura pro podporu a podnikání a investic

Charakteristika: Dotace na vývoj produktu GMC a nábor nových zaměstnanců,  kteří se podílejí na vývoji produktu (Inspire Interactive)

Trvání projektu: 6. 1. 2012 – 31. 12. 2014, projekt právě realizujeme

Rozvoj vývojového centra GMC Software Technology – vývoj nového softwarového produktu

Poskytovatel: CzechInvest, agentura pro podporu a podnikání a investic

Charakteristika: Dotace na vývoj produktu GMC a nábor nových zaměstnanců,  kteří se podílejí na vývoji produktu (Inspire Nemo)

Trvání projektu: 1. 12. 2013 – 30. 6. 2015, podána žádost

Projekt – CCM Mobile Editor 

Společnost GMC Software Technology s.r.o., realizuje projekt GMC  Software - CCM Mobile Editor (CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009398), jehož cílem je vývoj vysoce inovativní a konkurenceschopné SW platformy, která se uplatní v oblasti informačních systémů pro řízenou komunikaci se zákazníky. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie (OPPIK)

img1