img1

Diverzita a inkluze

Komunita zaměstnanců Quadientu představuje desítky kultur po celém světě. Tvoříme mnoho hlasů, které spojuje společné nadšení – vytvářet smysluplná propojení.

Naše poslání

Ve společnosti Quadient jsme odhodláni zajistit, aby každý zaměstnanec, zákazník, partner a komunita, které sloužíme, cítil toto spojení a pocit sounáležitosti. Nestačí říci, že jsme různorodí. Naším celosvětovým dědictvím je, že musíme stanovit normu rovnosti a začlenění.

Být Quadient znamená, že jsme odhodláni naslouchat a oceňovat jedinečné hlasy našich zaměstnanců i našich zákazníků. 

Zavázali jsme se hledat inspiraci v našich různých perspektivách a využívat je k vytváření inovativních obchodních řešení, abychom naplnili naši vizi toho být součástí nejvýznamnějších zákaznických zážitků na světě.


PROTOŽE NÁŠ SLOGAN ZNÍ - Because connection matters - NA SPOJENÍ ZÁLEŽÍ 

Smysluplná propojení – to je jádrem všeho, co děláme – spojení s našimi komunitami, našimi rodinami, našimi zákazníky a mezi sebou navzájem. Naším cílem je umožnit všem zaměstnancům vytvářet smysluplná spojení, a to tím, že hledáme další způsoby, jak mohou být lidé začleněni.

Od naší interní sociální sítě přes projekty komunitních služeb až po zaměstnanecké skupiny nabízíme zaměstnancům několik příležitostí k propojení mezi sebou navzájem a s komunitou. 

Podporujeme Czechitas 

Chceme více žen v IT, protože to má smysl. Stvrdili jsme to našim  partnerstvím s Czechitas a rozhodli se aktivně zapojit do rozvoje a začleňování žen do IT. Neustále hledáme nové talenty a snažíme se podporovat diverzitu v našich týmech. 

Mentorujeme a koučujeme všechny účastnice rekvalifikačního kurzu Digitalní Akademie i dalších dlouhodobých nebo jednodenních workshopů. 

img1

Naše programy rozmanitosti a začleňování
The Empower Program

Sponzorované Geoffrey Godet, generální ředitel a výkonný management týmu na Quadient, je to virtuální učení série pomoci ženám orientovat složitost vedení kariéry. Program je navržen tak, aby poskytoval praktické poznatky a dovednosti zaměřené jak na výzvy, tak na příležitosti pro ženy ve vedení. Vedoucí ženy vybudují silnou vzdělávací síť a na oplátku posílí postavení ostatních žen a budou součástí jejich úspěšného příběhu.

Skupiny zdrojů zaměstnance
Tyto skupiny jsou zaměřeny na vytvoření prostředí, které vítá zaměstnance z různých prostředí.  Tyto skupiny jsou dobrovolné skupiny vedené zaměstnanci, jejichž cílem je pomoci vybudovat rozmanité a inkluzivní pracoviště v souladu s organizačními hodnotami. Naše podpora a závazek vůči těmto skupinám prospěje všem v organizaci, učiní jejich společnost lepším místem pro práci pro budoucí zaměstnance a posílí směr a úspěch společnosti
jtc banner image

Přidej se! –​​​​​​ Staň se součástí naší Talent Community